Party

Erakonna "Ühtne Eesti" täielikku programmi esitletakse 7. mail Saku Suurhallis. Kodulehele lisame me igal nädalal ühe uue programmipunkti, et koos rahvaga see läbi arutada ning hinnata saabunud reaktsioone. Meie kuulame, mida teie ütlete!

Punkte "Ühtne Eesti" programmist:

5. aprill

Tööhõive parandamiseks absoluutsed plaanid

Maailma majandusajaloos on terve rida näiteid, kus kriisist on välja tuldud tänu riiklikele tööhõiveprogrammidele. Neist tuntuim on ilmselt nn New Deal – Franklin Delano Roosvelti poolt algatatud programm, mille abil tuldi välja 20. sajandi suurimast kriisist ning mis tähendas ennekõike riiklikult loodud töökohti.

Eestis on siiani püütud tööpuuduse vastu võidelda koolitusi, ümberõppeid ja asendustöökohti pakkudes. Need meetmed pole mingit leevendust toonud – vastupidi, töötute arv kasvab endiselt. Seetõttu on vaja riiklikku ja pikema perspektiiviga plaani, mis pakuks töökohti mitte üksikutele, vaid kümnetele tuhandetele.

Ühtne Eesti rajab kogu rahva abiga neljarealise Tallinn-Tartu maantee. Eesti infrastruktuuri jaoks äärmiselt oluline maantee on otsustajate arguse tõttu jäänud siiani valmis ehitamata ning seetõttu on ka regionaalne areng selgelt kannatanud. Kui riigi tähtsaim maantee on suures osas kõigest kaherealine, siis halvab see transiiti ning on ka äärmiselt ohtlik. Asjata ei nimetata Tallinn-Tartu maanteed "surmateeks".

Vastavalt ekspertide arvutustele võtaks 140-kilomeetrise lõigu valmisehitamine aega umbes viis aastat. Nende viie aasta jooksul saaksid tööd kümned tuhanded inimesed. Orienteeruvalt on vaja ca 3000 inimese näol kvalifitseeritud tööjõudu (mõõdistajad, pinnasesõelujad, masinate peal töötavad tee-ehitajad, killustiku purustamine jne). Ent lisaks neile vajab ehitus ka hulgaliselt abitöökohti, nt külgkraavide rajamine, teesängi puhastamine võsast, drenaa˛i paigaldamine, erinevad kaevetööd jne. Lisaks tähendab maantee üheaegne ehitamine liiklusvoogude kõrvalejuhtimist nt Piibe maanteele, mis uue liiklusmassiivi vastuvõtmiseks vajab samuti hulgaliselt täiendusi, sh motelle, söögikohti, teeparandusi, teeviitasid jne. Ka siin on abitööjõudu hädasti vaja.

See plaan ei ole utoopiline. Seda plaani on maailmas juba korduvalt läbi viidud. Moskva metroo, mille rajamisel kasutas riik sadade tuhandete inimeste abi, on vaid üks näide. Anna meile teada, kas sina soovid kaasaegset maanteed Tallinna ja Tartu vahele? Kirjuta info@eestieest.ee

24. märts

Kõigile võrdne emapalk 30 000 krooni!

Emapalk oli hea algatus. Reformierakond kaaperdas selle idee sotsidelt, kuid ei teadnud kahjuks sedagi, kuidas süsteem kehtima panna. Nende arvamus oli esmalt, et võtame raha haigekassast! Ka hilisemad sammud on olnud läbimõtlematud ja nii seisab Eesti täna olukorra ees, kus ühed emad on justkui paremad emad kui teised. On emasid, kes saavad 30 000 krooni, ja on emasid, kes saavad miinimumpalka. Riik rõhutab seeläbi erisusi inimeste vahel ning loob ebavõrdsust. "Ühtne Eesti" jaoks on see lubamatu. Kõigil emadel peab olema võrdne emapalk, kõigil lastel peavad olema võrdsed võimalused. Ja need võimalused peavad olema piisavad, et ema ja laps elus hästi edasi jõuaksid. Lapsed on Eesti tulevik – me teame seda kõik, kuid ometi piirdume siiani vaid sõnakõlksuga. "Ühtne Eesti" tõstab kõigi emapalga 30 000 kroonini. See raha on olemas. On vaja vaid tahet raha teistmoodi jaga, kui seda senini on tehtud.

Mida arvad sina? Saada oma arvamus info@eestieest.ee. Aitäh!


Programmi alustalad on järgmised põhimõtted:


Väärikus. Inimene peab tundma ennast Eestis väärikana. Väärikas saab olla vaid täisväärtuslikku elu elav kodanik, kellel on töö, piisavalt rahalisi võimalusi oma soovide täitmiseks, kes tunneb end oma riigis hinnatuna, võrdsena ja ühtsena teistega, ning turvaliselt.

Idee. "Ühtne Eesti" jaoks on ideed ja väärtused olulisemad kui formaat. Mida see tähendab? Seda, et me ei tegutse Eesti poliitikas mitte seepärast, et tunda ennast erilisena, vaid seepärast, et meil on ideid, aateid ja ideaale, mille eest me soovime seista. Meil on maailmavaade. Meil on idee. Meil on suur plaan.

Ühtsus. Eesti on lõhestunud. Inimesi ei huvita enam ammu see, mis toimub poliitika mudamaadlusareenil. Rahva osalemine poliitikas on üks Euroopa väiksemaid ning statistika kohaselt ei ületa seetõttu Eesti demokraatia künnist. Riigi juhid ei saa enam oma rahvaga kokku. Meie eesmärk on taastada ühtsus rahva ja riigijuhtide vahel. Meie eesmärk on taastada ka ühtsus rahva enda sees. Me peame olema üks. See on Eesti ainus võimalus.

Võrdsus. Riik ei tohi tekitada ebavõrdsuseid. Kõigile inimestele tuleb pakkuda võrdsed võimalused elus edasijõudmiseks. Ainult sel moel saame riiki edasi viia. Sõprus on kõige suurem ainult võrdsete vahel.

UNIFIED ESTONIA DVD


THE ANTHEM OF UNIFIED ESTONIA

Contact

e-mail: info@eestieest.ee

Edicy - ehita koduleht!